Partners

INSTÄLLT

PS20 i Karlstad är dessvärre inställt med anledning av covid-19. Mer information hittar du r.

Tusen tack!

Vi hade inte kunnat göra det här möjligt utan våra partners.
Här kommer du att kunna se vilka som med sitt stöd gjort PS20 möjligt.


Guld-partners

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är ett fackförbund och en professionsorganisation som finns till för dig som är psykolog, studerande vid psykologprogrammen eller har disputerat i psykologi och pedagogik. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som ger dig trygghet, ett brett nätverk och en rad medlemsförmåner som exempelvis möjlighet att teckna förmånliga försäkringar och lån.

Sveriges Psykologförbund har fokus på dig som psykolog genom hela yrkeslivet, från studietiden till pension oavsett om du är anställd, egenföretagare, chef eller mellan jobb. Vi arbetar för att stärka psykologens roll och utveckling, och genom ditt medlemskap bidrar du i vårt fortsatta arbete.


Silver-partners

KRY

KRY gör det möjligt att träffa en legitimerad psykolog inom bara några timmar – oavsett var du befinner dig och tid på dygnet.

Läs mer

KRY gör det möjligt att träffa en legitimerad psykolog inom bara några timmar – oavsett var du befinner dig och tid på dygnet.

Psifos

Sveriges Psykologförbunds nationella förening för psykologer i förskola och skola, är en ideell förening som organiserar psykologer verksamma inom förskola och skola.

Läs mer

Föreningen har över 600 medlemmar. Psifos har som övergripande målsättning att verka för goda organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete inom förskola och skola samt att verka för utformningen och utvecklingen av psykologens roll i dessa verksamheter.”

Region Blekinge

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Läs mer

Vårt arbete präglas av stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Region Dalarna

PTP-program i Dalarna!
Varje termin erbjuder vi i Region Dalarna fasta, kvalitetssäkrade PTP-platser inom psykiatri och primärvård

Läs mer

Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom verksamheten där du är anställd. Samtidigt planeras arbetsuppgifterna utifrån att du ska få en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket. Genom regelbundna studiebesök, seminarier och gruppdiskussioner i vårt PTP-program får du en bred insyn i regionens olika verksamheter samt psykologens roll i olika sammanhang. I PTP-programmet har du också möjlighet att lära känna de andra PTP-psykologerna. Ni följs åt under PTP-året och ofta blir gruppen ett sammansvetsat gäng. Varmt välkommen att söka PTP-tjänst i vackra Dalarna!

Västra Götalands-regionen

Västra Götalandsregionen är till för människorna som lever här – för tillgången till hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och hållbar utveckling.

Läs mer

Det är ett stort och viktigt uppdrag. För att klara det behöver vi medarbetare som brinner för sitt yrke och vill vara en del av något större. Vi är Sveriges största arbetsgivare med ungefär 55 000 medarbetare. Här finns hundratals yrken och arbetsplatser med möjlighet att utvecklas, göra karriär och byta jobb. Utan att byta arbetsgivare.

Oavsett roll är du med och gör skillnad varje dag. Hos oss kan du få både möjligheter och trygghet. För vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra.

Kom till vår monter och prata om din framtid!

Region Gävleborg

Välkommen att göra din PTP-tjänstgöring hos oss!

Läs mer

Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Under din PTP-tjänstgöring erbjuder vi dig gedigen handledning och regelbundna utbildnings- och utvecklingsdagar varje månad. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig på: www.regiongavleborg.se/jobb

Natur & Kultur

Natur & Kultur är ett oberoende förlag som arbetar för att möta människors behov av psykologisk kunskap i olika verksamheter och livssituationer.

Läs mer

Vi erbjuder forskningsbaserad litteratur för studerande vid universitet och högskola, yrkesverksamma och alla som vill utvecklas på ett personligt eller professionellt plan. Läs om våra böcker på nok.se/psykologi. Håll dig också uppdaterad om utgivningen och författarna och få rabatt på utvalda titlar genom att prenumerera på nyhetsbrevet Natur & Kultur Psykologi. Anmäl dig på nok.se/nyhetsbrev/akademisk. Följ även gärna Natur & Kultur Psykologi på Facebook och Linkedin eller @nokpsykologi på Instagram och Twitter.

WeMind

Välkommen till WeMind – specialiserad på evidensbaserad behandling av psykiatriska folksjukdomar.
WeMind grundades 2007 med visionen att förändra den psykiatriska vården.

Läs mer

Genom effektiv, jämlik och forskningsnära vård vill vi göra skillnad på riktigt.
Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra landsting,
och har över 20 000 patienter under behandling fördelat på 17 enhete
r.

Region Värmland

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.
Vi är cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Läs mer

Att göra PTP i Värmland!

Hos oss kan du ta del av ett gediget PTP-program och ett kollegialt nätverk. Du får internutbildning med fokus på trygghet i din yrkesroll.
När året är slut finns stora möjligheter till tjänst som legitimerad psykolog med goda karriärvägar. Här kan du arbeta inom en rad olika verksamheter. Från förebyggande hälsovård till psykiatri och habilitering, här finns uppdrag med inriktning från små barn till vuxna.
Här är det vanligt att du som psykolog arbetar i team tillsammans med andra yrkesprofessioner. 

regionvarmland.se/ptp   

regionvarmland.se/ptp


Brons-partners

Region Kalmar Län

Välkommen att göra din PTP-tjänstgöring hos oss!
Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare.

Läs mer

Allt för att bygga ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. Vi som arbetar i Region Kalmar län jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för alla i länet.
Att jobba i Region Kalmar län innebär att vi gör skillnad – varje dag.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer!

SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för tvångsvård av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med livshotande missbruk.

Läs mer

Våra särskilda ungdomshem tar emot unga som blivit omhändertagna på grunda av destruktivt beteende.  Även unga som begår grova brott och döms till tidsbestämda straff blir placerade hos oss.

Till våra LVM-hem kommer vuxna som riskerar att dö av sitt drogberoende. Vården varar i högst sex månader och ska så fort som möjligt övergå i en öppnare form.

Hos oss får du ett livsviktigt uppdrag, välkommen ut till vår trailer!

Pearson Assessment

Pearson Assessment är marknadsledande inom psykologiska test.

Läs mer

Våra test används framförallt inom vård, skola och rekrytering. Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av de internationellt mest kända och använda psykologiska testen. Ett exempel är Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna. Med vår plattform Q-interactive finns nu flera Weschlerskalor digitaliserade för administrering på iPad. Nya test i år är Raven’s 2, en helt ny version av matristestet för uppskattning av generell begåvning, samt BASC-3, ett omfattande instrument för kartläggning av barn och ungas känslo- och beteendemässiga problematik.

Region Skåne

Region Skåne tillhandahåller ett strukturerat program för PTP-psykologer som gör sin tjänstgöring inom regionen. Programmet löper från september till juni med två träffar i månaden.

Läs mer

Programmet innehåller:
Studiebesök
■ Föreläsningar
■ PTP-träffar
■ Ramträffar
■ Handledarträffar
■ Rådgivning

Region Jönköping

Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region. Våra huvuduppdrag är folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Läs mer

Vi är länets största arbetsgivare med cirka 10 000 anställda inom ett hundratal yrken. Här finns plats att växa på det professionella och personliga planet i en verksamhet som är under ständig utveckling. Tillsammans med dig vill vi utveckla Sveriges bästa hälso- och sjukvård.

Region Kronoberg

PTP-Psykolog i Region Kronoberg!

HOS OSS FÅR DU MYCKET GODA FÖRUTSÄTTNINGAR I FORM
AV GENERÖS HANDLEDNING OCH VIDAREUTBILDNING!

Läs mer

Vi erbjuder dig ett gediget PTP-program med stöd från erfarna
handledare, studierektorer, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m.fl. Som PTP-psykolog kan du bland annat vara på vuxenpsykiatrin, habiliteringen, rehabiliteringskliniken, rättspsykiatri, primärvården
eller BUP. Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas vidare i professionen
som psykolog efter avslutad PTP-tjänst.

Vi vet att en flytt till nytt län kan innebära en del utmaningar.
Därför erbjuder vi inflyttarservice där vi stöttar dig med bland
annat:
• Att söka bostad genom vårt lokala nätverk
• Orientering i barnomsorg
• Hjälpa medflyttande med kontakter hos potentiella
arbetsgivare
• Rundvandring utifrån dina intressen


Utställare

EMDR föreningen

EMDR-föreningen är en ideell förening för yrkes-verksamma terapeuter som arbetar med EMDR-terapi.

Läs mer

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR-terapi är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser i det förgångna som stör och medför lidande i det dagliga livet. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag.
EMDR-terapi är en effektiv terapimetod vid posttraumatiskt stressyndrom.

EMDR-terapi används också för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippat med livsupplevelser.

EMDR-terapi utförs av leg. psykoterapeut, leg psykolog eller leg läkare med grundutbildning i psykoterapi.

Borås Stad

Borås är en stad i rörelse. Här finns en lång tradition av entreprenör-skap och innovationskraft som gör att vi alltid utvecklas och förnyas och aldrig nöjer oss.

Läs mer

Befolkningsökningen har varit stadig under hela 2000-talet och bland invånarna finns en stor demografisk spridning som särskiljer Borås från många andra städer.

Borås Stad satsar på bra arbetsvillkor och ett gott ledarskap liksom möjlighet att göra intern karriär. Förmåner och olika fritidsaktiviteter ingår också, utöver det faktum att du varje dag får jobba i en av Sveriges mest spännande städer.

Välkommen till Borås Stad.

ERICA-stiftelsen

Ericastiftelsen är en högskola som har examensrätt för psykoterapeutprogrammet samt erbjuder psykoterapeutisk behandling och stöd för barn, ungdomar och deras familjer.

Läs mer

Utbildningen och den kliniska verksamheten är integrerad med Ericastiftelsens forskning och metodutveckling.

Verksamheten baseras på psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning, traumateori samt klinisk erfarenhet. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Att ha ett brett nätverk, nationellt såväl som internationellt, ses som viktigt för verksamhetens utveckling.

Psykologfabriken

Lyckligare organisationer ger oss lyckligare människor. Att möta förändringar, lösa komplexa problem och bli en attraktiv arbetsgivare – det fungerar inte med olyckliga medarbetare.

Läs mer

Psykologifabrikens metod för en lyckligare organisation bygger på åtta principer för framgångsrika team med fokus på hur vi kan organisera en hållbar arbetsmiljö. Med föreläsningar och arbetsplatsinsatser med kunniga organisationspsykologer samt vår digitala tjänst Habitud Pro med forskningsbaserade träningstips gör Psykologifabriken det roligare att skapa ett lyckligare team. Omvärlden och organisationer förändras ständigt. Tänk om beteendeförändring inte behöver vara svårt – utan också kan vara roligt?

Hemsida www.psykologifabriken.se

Det psykologiska gymmet: 

www.habitud.se”


SNPF

Välkommen till Sveriges största yrkesförening för
psykologer. Vi verkar för spridning av neuropsykologisk
kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap
neuropsykologer emellan.

Läs mer

Välkommen till Sveriges största yrkesförening för
psykologer. Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan.

Hogrefe

Hos oss på Hogrefe är psykologi själva kärnan i verksamheten.
Baserat på forskning och vetenskap identifierar, utvecklar och publicerar vi test och metoder med individen i fokus.

Läs mer

Eftersom vår värdegrund bygger på en vetenskaplig kunskapskultur är vi ständigt engagerade i utveckling. Våra specialistteam koncentrerar sig på samarbetsprocesser med expertisen inom psykologisk forskning och vetenskap vilket innebär att nya framsteg ideligen görs för att vara till nytta i människors vardag.

Hogrefe är ett av Europas främsta psykologiförlag och med en försäljning på hundratusentals Hogrefe-test varje år har vi en regelbunden, aktiv närvaro hos företag, myndigheter och kommuner samt inom vård och skola.​​

Region Västmanland

INFO-text kommer snart!

Läs mer

Psykologifabrikens metod för en lyckligare organisation bygger på åtta principer för framgångsrika team med fokus på hur vi kan organisera en hållbar arbetsmiljö. Med föreläsningar och arbetsplatsinsatser med kunniga organisationspsykologer samt vår digitala tjänst Habitud Pro med forskningsbaserade träningstips gör Psykologifabriken det roligare att skapa ett lyckligare team. Omvärlden och organisationer förändras ständigt. Tänk om beteendeförändring inte behöver vara svårt – utan också kan vara roligt?

Hemsida www.psykologifabriken.se

Det psykologiska gymmet: 

www.habitud.se”


PsykoterapiStiftelsen

PsykoterapiStiftelsen verkar för;

• att fler får kunskap om och tillgång till psykoterapi som behandlingsform
att psykoterapi ska vara tillgänglig på samma ekonomiska villkor som annan sjukvård
• att fler kan få rehabilitering med hjälp av psykoterapi

Läs mer

att politiker och vårdgivare ska få ökad kunskap om psykoterapins mänskliga och ekonomiska fördelar

att bidra till minskad långtidssjukskrivning genom mer kunskap om hur psykoterapi kan vara  till hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet

att stödja forskning och utveckling inom psykoterapiområdet med aktivt stöd genom stipendier och resebidrag.

PsykoterapiStiftelsen 
är huvudarrangör av PsykoterapiMässan.

Årets Mässa är den 6 -7 oktober 2020.

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos.

Läs mer

Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. Hypnos används idag mest för att utveckla och förstärka effekten av medicinska och psykologiska behandlingar av olika slag och inriktningar.

Hogrefe är ett av Europas främsta psykologiförlag och med en försäljning på hundratusentals Hogrefe-test varje år har vi en regelbunden, aktiv närvaro hos företag, myndigheter och kommuner samt inom vård och skola.​​

Nätverket för psykedelisk vetenskap

Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV) är en ideell förening baserad i Stockholm som verkar för att främja ett vetenskapligt utforskande av psykedeliska substanser.

Läs mer

Vi anser att det finns en hög potential till viktiga tillämpningar inom det psykologiska och medicinska fältet som motiverar vidare utredning. Vi avser genom att informera och sprida kunskap om detta forskningsfält att bidra till möjligheter för vetenskaplig granskning av data och framtida utveckling av nya evidensbaserade metoder.

Nätverket arrangerar föreläsningar, filmvisningar och seminarier i syfte att föra samman olika intresserade individer, kliniskt yrkesverksamma och aktiva forskare inom relevanta områden. Välkommen att följa med!”

Nätverket arrangerar föreläsningar, filmvisningar och seminarier i syfte att föra samman olika intresserade individer, kliniskt yrkesverksamma och aktiva forskare inom relevanta områden. Välkommen att följa med!”


BTF

Psykologstudent och intresserad av BT/KBT?

Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) har sedan 1971 varit den självklara plattformen för yrkesverksamma och studenter med ett intresse för BT/KBT i Sverige.

Läs mer

Träffa likasinnade på årskongressen och via BTF:s nätverk
BTF-Salong – föreläsningsserie med efterföljande samtal över valfri dryck

KBT-listan – genvägen till allt du vill veta om BT och KBT

Bloggen – där KBT-Sveriges främsta delar med sig av sina kunskaper.

Medlemstidningen “Beteendeterapeuten”

Nätversionen av BTF:s vetenskapliga tidskrift “Cognitive behaviour therapy”

…och mycket mer!

Bli medlem på BTF:s hemsida eller på mässan under PS20!

PBM

PBM är en koncern fokuserad kring att tillhandahålla beteendepsykologisk kompetens inom tre huvudområden: Hållbart arbetsliv, hälso- & sjukvård och konsultverksamhet inom affärs-, ledarskaps- och organisationsfrågor.

Läs mer


PBM förbättrar människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vår devis är Förändring som håller.

 Inom koncernen arbetar 230 personer, merparten psykologer och verksamheten omsätter ca 220 MSEK, vilket lett till utmärkelser som Gasellföretag. Läs mer på www.pbm.se